2019-03-03

När vi talar om CLEAN inkluderar det både vår hud och vår jord.

Hos oss på Kerstin Florian International är det viktigt att se över hur vi alla på bästa sätt kan påverka det vi gör – för oss innebär det att vi använder effektiva ingredienser och formuleringar som är så milda det bara går, för både hud och vår miljö, men ändå kan utföra vad de är gjorda för.

Inga ingredienser passar för alla hudtyper men vi använder rena ingredienser som har odlats på ett hållbart sätt och som överstiger gällande regler för säkerhetsbedömning. Regler som hela tiden förändras i enlighet med vad konsumenter efterfrågar och vi agerar i enlighet med det. De ingredienser vi väljer uppdateras regelbundet när vi utvecklar våra produkter och baseras på den senaste informationen, forskningen och regelverken.

Vi använder återvinningsbara material och i vår produktion ser vi över processer lokalt/globalt för att minimera påverkan på miljö t.ex. samordnar frakter. Vi letar efter och använder återvinningsbara och miljöanpassade förpackningar så långt det är möjligt.

Vi uppmuntrar och stödjer grupper som arbetar miljövänligt för att göra jorden renare, såsom Green Spa Network och WeForest. Vi supportar och samarbetar särskilt med WeForest, som har förbundit sig att förbättra jordens miljö genom att före 2030 ha planterat 175 miljarder träd. ”