Läs mer om hur vi på KFI Spa Management/Kerstin Florian Sverige arbetar med miljö, hållbarhet och kvalité

Miljö- & kvalitetspolicy

Varumärket Kerstin Florian har alltid stått för hög kvalité med produkter och behandlingar nära naturen. Nu tar KFI Spa Management AB steget längre genom att miljö- och kvalitetscertifiera företaget enligt ISO.Arbetet har pågått sedan hösten 2009 och innefatter ett gediget arbete för att minska vår påverkan på miljön samt att ge hög service till våra återförsäljare och kunder.

"Även om vi nu är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 kommer vi att utvärderas varje år och vårt förbättringsarbete fortsätter kontinuerligt." Helena Carlsson, VD

 

Miljö
KFI Spa Management AB:s arbete med förbättringar som t.ex. att minska föroreningar innebär att vi strävar efter att minska miljöpåverkan från våra produkter och avfall från vårt kontor. Förbättringar enligt följande:

  • Vi arbetar med att miljöanpassa produktsortimentet. Redan idag innehåller många av ansikts- och kroppsprodukter naturliga ingredienser såsom alger, lera och mineraler. Produkterna innehåller inte heller onödiga kemikalier eller syntetiska parfymer.
  • Våra förpackningar är återvinningsbara och kan sorteras som plast, papper och glas. Kartongpappret är gjort av återvinningsbart och certifierat papper (FSC- Forest Stewardship Council för bevarande av skogar). För tryckt text på förpackningarna används sojafärg.
  • Vi anlitar Samhall för paketering av produktkit. Samhall är ett företag som hjälper personer med funktionshinder att få en meningsfull vardag med utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter.
  • Vi har ett nära samarbete med våra transportörer för att minska miljöpåverkan från våra leveranser.
  • Lampor släcks och kontorsutrustning stängs på kontoret när vi går för dagen samt att avfallet som uppstår sorteras.
  • Vi följer gällande miljöförfattningar och andra krav som ställs på oss.

 

Kvalité
För oss på KFI Spa Management AB innebär kvalitet högklassiga produkter och att vi skall förverkliga kundernas visioner om den perfekta spa-anläggningen/salongen. Vi skall vara det naturliga valet när en kund väljer koncept och produkter till sin anläggning. För att nå detta skall vi:

  • Erbjuda kunderna produkter, utbildningar och konsultationer av högsta kvalité.
  • Ha en hög leveranssäkerhet och service. Problem som uppstår skall helst hanteras samma dag.
  • Ständigt förbättra kvalitetsarbetet och uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på våra produkter och tjänster.

 

KFI Spa Management AB´s vision är att leda och utveckla spa-traditionen och vara en av de ledande inom hudvård. Vill du veta mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.